marketingstrategie communicatiestrategie marktonderzoek

Strategisch marketing- & communicatieadvies en marktanalyses

Met meer dan 20 jaar kennis en ervaring in marketing en communicatie, kunnen wij bewezen oplossingen bieden aan bedrijven. Advantage Marketing & Communicatie investeert continu in opleiding om het kennisniveau op peil te houden. Deze kennis brengen wij dagelijks in praktijk. We doen dit door inzet van diverse marketing en communicatie theorieën en methodieken die van toepassing zijn op uw specifieke vraag. We leveren geen dikke rapporten, maar concrete oplossingen waarmee u direct aan de slag kunt!

Marketingstrategie

Om je concurrenten een stap voor te blijven, is inzicht in de markt van cruciaal belang.

Maar ook een heldere missie en visie zijn onmisbaar om te komen tot een goede strategie. Wat zijn de kernwaarden van uw bedrijf? Hoe zet u die om in waardevolle producten en diensten voor uw klanten? Zodat u vanuit een intrinsieke motivatie echt toegevoegde waarder levert voor uw klanten.  We helpen u om te voorzien in behoefte van de klant met heldere waardeproposities.

Dit alles met als doel om:

 • Uw marktaandeel te vergroten.
 • Meer omzet te genereren.
 • Uw product onderscheidend te positioneren in de markt.
 • De klanttevredenheid te verhogen.

Communicatiestrategie

Aan de hand van de externe en interne analyse kijken we met u of de bestaande communicatiestrategie van uw organisatie kan worden voortgezet of dat een nieuwe strategie nodig is.

De communicatiestrategie is onderdeel van het communicatieplan waarin we de boodschap, communicatiemiddelen en -kanalen maar ook de tijdsplanning voor u uitwerken. Online en offline zullen we voor u zoveel mogelijk integreren.

Een communicatieplan helpt u bij het positief beïnvloeden van kennis, houding en gedrag van uw klant of stakeholders.

Marktonderzoek

Meten is weten. Gedegen marktonderzoek vormt het fundament van ieder strategisch marketing- en communicatieplan.

Inzicht in uw klant, ontwikkelingen in de markt en uw concurrenten geven u de kans snel te anticiperen en goed onderbouwde beslissingen te nemen die uw positie in de markt versterkt.

Wij helpen u graag bij de volgende onderzoeken en marktanalyses:

 • Macro analyse
 • Concurrentieanalyse
 • SWOT-analyse + confrontatie matrix
 • Customer Journey
 • Klanttevredenheidsanalyse (NPS)
 • Naamsbekendheid onderzoek
 • Doelgroep (persona) analyse
 • Imago onderzoek
 • Website onderzoek