marktonderzoek klanttevredenheidsonderzoek

Marktonderzoek

Onderzoek vormt het fundament voor ieder strategisch marketing- of communicatieplan. Als u gefundeerde beslissingen wilt nemen, kunt u besluiten om marktonderzoek te laten uitvoeren. De aard en inhoud van een marktonderzoek verschilt per behoefte, vraag of doelstelling. Het meten van het imago van uw organisatie is een geheel ander onderzoek dan het meten van de klanttevredenheid met betrekking tot een product of dienst. Daarom zijn er verschillende typen marktonderzoek te onderscheiden. Onze marktonderzoekers helpen u graag bij het verkrijgen van meer inzicht in uw klanten en de markt, zodat u de juiste beslissingen kunt nemen.

Verschillende typen onderzoek die u inzicht geven

 • Macro analyse
 • Concurrentieanalyse
 • SWOT-analyse + confrontatie matrix
 • Customer Journey
 • Klanttevredenheidsanalyse (NPS)
 • Naamsbekendheid onderzoek
 • Doelgroep (persona) analyse
 • Imago onderzoek
 • Website onderzoek

We maken gebruik van verschillende methoden

Voor het verrichten van een marktonderzoek kan onderscheid worden gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De keuze van de onderzoeksmethode is afhankelijk van de informatie die een organisatie wenst te verkrijgen.

Kwalitatieve onderzoeksmethoden:

 • Groepsdiscussie
 • Diepte-interview

Kwantitatieve onderzoeksmethoden:

 • Schriftelijk onderzoek
 • Face-to-face onderzoek
 • Telefonisch onderzoek
 • Online onderzoek